Onze tijdlijn

Ontstaan van de naam ‘Rotterdams Operakoor’

1 January 1938

Lange tijd is het onduidelijk geweest wanner het koor is opgericht. Het archief over de beginperiode is niet bewaard gebleven maar bekend is dat er op 21 oktober 1954 een ledenvergadering wordt gehouden om te komen tot het vaststellen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement der Vereniging, omdat de vereniging overgaat v an een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid naar een vereniging met rechtspersoonlijkheid.

Tijdens de vergadering stelt een van de leden dat de naam ‘Rotterdams Operakoor’ min of meer bij toeval in 1938 is ontstaan. Het Rotterdams Operakoor is wel als voortzetting van het eerder opgerichte gezelschap uit 1923 aan te merken.

Terug