Onze tijdlijn

aanstelling dirigent Frans Moonen

1 January 1954

Persbericht van 24 december 1954:

Uit een aantal van 40 sollicitanten is de Heer Frans Moonen met meerderheid van stemmen, met ingang van 1 januari 1955, gekozen als dirigent van het Rotterdams Operakoor.

De heer Moonen heeft ook onze laatste concerten op 22 en 23 November l.l. als gast-dirigent geleid.
Tenslotte nog enkele gegevens omtrent zijn opleiding, etc.: Diploma piano C1 Conservatorium Toonkunst te Rotterdam – Diploma Orkestdirectie C II aan dezelfde instelling – Studie Koordirectie Piet Ketting – Studiebezoek aan Opernhaus te München op uitnodiging der Bayerische Staatsoper 1951, volgde in 1952 met enkele jeugdige Nederlandse collega’s de internationale dirigentencursus te Siena (Italië), o.l.v. Paul van Kempen. De heer Moonen is thans werkzaam als Leider Koorklasse en leraar Koordirectie aan het Muzieklyceum te Amsterdam – assistent-dirigent van het Philipskoor en -orkest te Eindhoven en als dirigent van diverse verenigingen. Tevens is hij als pianoleraar verbonden aan de Toonkunst Muziekscholen te Rotterdam.

Namens het Bestuur van het Rotterdams Operakoor

N. Snijders, Secretaresse

Terug